Leesgroepen ‘Histoire d’une âme’ (Mijn levensverhaal)

“Onze lieve Heer wordt het niet moe naar mij te luisteren, ik vertel Hem gewoon mijn vreugden en mijn verdriet of Hij ze niet kent.” (Thérèse de Lisieux). Het lezen van haar autobiografie is zeker de beste weg om haar denken en spiritualiteit te leren kennen. Door haar woorden kan Thérèse iedereen aanpreken.
Tijdens dit jaar Thérèse 2023 worden LEESGROEPEN gelanceerd in heel België. Dit bestaat hierin: van januari tot juni leest elkeen gedurende één maand een gedeelte van haar autobiografie en, eenmaal per maand, is er de mogelijkheid om samen te komen in een kleine groep om inzichten uit te wisselen.
Wil je deel uitmaken van een leesgroep? Neem contact op.
Als je een kleine groep om je heen kunt verzamelen om een leesgroep te starten, kunnen we jou helpen met een praktisch en inhoudelijk aanbod.

Info en inschrijving: 09/22 55 787 of 0484 83 22 50 of
therese.lisieux.2023@gmail.com
Facebook: Quinzaine.Therese.2023

→ Leesgroep Karmel Gent vanaf 21 februari
→ Leesgroep Karmel Brugge vanaf 22 februari

Verdeling van de autobiografie in stukjes per maand

Januari: Ms A 2 r ° tot 10 v ° … Ik vrees maar één ding, dat is: mijn wil te behouden. Neem hem, want « ik kies alles » wat U wilt!

Februari: Ms A 10 v° – 31 r° « Ah! wat ik heb geleden, zal ik alleen maar in de Hemel kunnen zeggen.”

Maart: Ms A 31 r° – 55 v°: Mijn ziel was ondergedompeld in bitterheid, maar ook in vrede, want ik zocht alleen de wil van God.

April: Ms A 55 v° – 78 r° : Ah! Deze heiligheid lijkt mij de echte, de meest heilige en haar verlang ik, want daar is geen enkele illusie mee gemoeid…

Mei:  Ms A 78 v° – Ms C 7 v°: het lijkt mij dat niets mij nog belet om heen te vliegen, want ik heb geen grote verlangens meer, behalve dit: lief te hebben tot ik van liefde sterf…

Juni: Ms C 8 r° – 37 r° … Ik verhef mij tot Hem door vertrouwen en liefde.

Verloop leesgroep ‘Histoire d’une âme’
(Mijn levensverhaal)

Wij luisteren naar Thérèse doorheen haar boek « Histoire d’une âme », en naar elkaar, door wat ieder zal delen. Naarmate we lezen, zal Thérèse ons vertrouwder worden, sommige punten zullen duidelijker worden, andere zullen een mysterie blijven. 

Voor de deelnemers

De vergaderingen voorbereiden:

 • Het is bealngrijk om de vergadering voor te bereiden door de aangeduide bladzijden vooraf te lezen. De tekst kan onderweg iets met ons doen. 
 • Het zal nuttig zijn om tijdens de voorbereidende lezing aantekeningen te maken om ze naar de vergadering mee te brengen.  Dit zal het ook mogelijk maken om aan het einde van de tocht het afgelegde parcours te overzien. 

Ieder kan bijvoorbeeld iets aanstippen:

 • Een paar zinnen die hem raken
 • Passages die hij niet goed begrijpt of die tegen de borst stuiten
 • Ontdekkingen over Thérèse
 • We trachten de afgesproken tijd te respecteren. 
 • Het is nuttig om tijdens de bijeenkomst wat schrijfmateriaal bij de hand te hebben om een en ander te noteren. Het kan helpen om iets te verwoorden naar de anderen toe. 
 • Als het onmogelijk is om deel te nemen aan de vergadering, gelieve dan vooraf te verwittigen

Verloop van de vergadering:

(1) Een kort gebedsmoment en welkom. Wie iets bijzonder te melden heeft kan dit gerust kwijt. 

(2) Ieder brengt in het midden wat hem getroffen heeft in zijn lezing, wat hem stoorde, wat hij niet begreep, waar hij twijfels over heeft, wat hem duidelijker is geworden. 

(3) De begeleider kan eventueel inhaken op wat gezegd werd om iets te verduidelijken. 

(4) ieder mag vanuit wat door de anderen werd ingebracht naar voor brengen wat voor hem een verduidelijking was, wat hem trof, wat voor hem een nieuw inzicht was, waar hij dankbaar voor is.

(5) Nu geven we nog wat stille tijd om ieder voor zich neer te schrijven wat men vanuit deze vergadering wil meenemen. 

(6) Einde met een moment van gebed.

Opmerking:

In deze uitwisselingen is er dus weinig plaats voor discussies. Het is eerder een broederlijk, zusterlijk delen met elkaar van wat het leven en de persoon van Thérèse ons hebben bijgebracht, van wat het voor ons leven betekend heeft. 

Voor de begeleiders

Het vormen van een duo om de groep te begeleiden kan erg nuttig zijn. Elk kan een andere rol hebben: de een leidt de vergadering, neemt het woord, houdt rekening met de timing. De ander kan bepaalde aantekeningen maken, de aandacht van de andere begeleider erop vestigen die iemand nog niet aan het woord kwam, zorgen voor een gebedsmoment, de ander vervangen als deze wordt verhinderd om een vergadering te houden. Nadien kan men samen evalueren.

Enkele handige tips: 

 • vraag sommigen om beknoptheid, nodig anderen uit om iets te zeggen.
 • Als er vragen zijn die je niet kan beantwoorden, stuur die naar: lecture.therese@gmail.com
 • De structuur is een ondersteuning. Men mag er soepel mee omgaan.

Het is belangrijk om goed te luisteren naar wat iemand heeft aangebracht. Bij zwaarwichtige inbreng kan men deze uitersten vermijden: een te gemakkelijke afdoener en de persoon met met iets laten zitten. De begeleider toont best betrokkenheid, verwoordt iets dat begrip toont en eventueel een richting kan wijzen. o kan de facilitator zeggen « we zullen dit samen dragen », een spoor oproepen of zachtjes uitdrukken « dat de dingen daarna verlicht kunnen worden. »

Vragen voor de evaluatie van de vergadering (in de week terug te sturen naar lecture.therese@gmail.com met eventueel de foto van de post-its). 

Het is altijd beter om niet te wachten om de kleine evaluatie te maken. 

 • Wat is het algehele gevoel?
 • Hadden  de mensen van tevoren gelezen?
 • Deed iedereen mee?
 • Kwaliteit van luisteren?
 • Zijn er nog vragen?
 • Andere opmerkingen:… ………………….
%d blogueurs aiment cette page :
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close