Icoon van Thérèse als Kerklerares

Om de 25ste verjaardag te vieren van het kerkleraarschap van de heilige Thérèse (19 oktober 1997), bekijken wij de icoon geschilderd op 17 juli 1997 door de Karmel van de Moeder Gods in Harissa (Libanon).

Thérèse, rechtop, bevindt zich te midden van de Kerkleraren. Zij is de 33ste lid van dit kerkelijk gezelschap. Van links naar rechts zijn voorgesteld: Cyrillus van Alexandrië, Ambrosius van Milaan, paus Leo de Grote, Johannes Chrysostomus, Gregorius van Nazianze en Basilius de Grote.

Op de tweede rij: Johannes Damascenus, Augustinus van Hippo, Johannes van het Kruis, Teresa van Avila (die haar dochter aanwijst), Efraïm, Robertus Bellarmini.

Op de derde rij: Thomas van Aquino, Catharina van Sienna, Antonius van Padua en Bernardus van Clairvaux. De aureolen roepen de andere kerkleraren op.

Bovenaan de icoon zien we het tafereel van de terugvinding van Jezus in de tempel, Leraar der leraren (Ms A 83v), gezeten op de katheder om te onderrichten, omgeven door de Maagd Maria en de heilige Jozef.

Twee gebouwen stellen, rechts, de Kerk voor van het Westen, links, de Kerk van het Oosten, teken van de diversiteit en de eenheid van de Kerk in Christus Jezus. ‘in het hart van de Kerk, mijn Moeder, zal ik de Liefde zijn’ (Ms B 3v).

Thérèse is gekleed in haar karmelhabijt, omhuld met de witte mantel, teken van feest en liturgisch leven.

Haar rechterhand houdt een rol vast waarop geschreven staat: ‘de wetenschap van de liefde is de enige wetenschap waarnaar ik verlang’ (brief 197).

Met haar linkerhand houdt zij op haar hart het evangelieboek. Zij wou de heilige Cecilia navolgen: ‘het heilig Evangelie rustte op uw hart…’ (gedicht 3). In de brief van 30 juli 1896 schreef zij aan pater Adolf Roulland: ‘de afbeelding die u mij gegeven hebt rust altijd op mijn hart in het Evangelieboek dat mijn ooit verlaat’ (brief 193).

Op het boek brandt een vlam die verwarmt en verlicht.

In een gedicht schrijft Thérèse:
‘Herinner U dat ik U op aarde wil troosten voor de zondaars die U vergeten.
Mijn enige Liefde, verhoor mijn gebed.
Ach, geef mij, om U lief te hebben, duizend harten.
Maar dat is nog te weinig, Jezus, verheven Schoonheid.
Geef mij om U te beminnen uw goddelijk Hart zelf.
Herinner U, Heer, op elk moment, mijn brandend verlangen.’ (gedicht 24, strofe 31)

Gaan wij in de leer bij Thérèse, luisteren wij naar haar onderricht, om op onze beurt ‘te leven van liefde’ (gedicht 17).

%d blogueurs aiment cette page :
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close