Uitnodiging: Bid samen met ons DE NOVEEN vanaf 25 december tot 2 januari

Noveen van vertrouwen ter ere van de heilige Thérèse van het Kind Jezus

In 2023 zal het honderd jaar geleden zijn dat Maria Pellemans uit Brussel te Lisieux, tijdens een bedevaart van de parochie van de basiliek van het Heilig-Hart te Koekelberg, volledig is genezen van haar ziekte. Dit wonder is mee de aanleiding geweest voor de heiligverklaring van zuster Thérèse van het Kind Jezus en van het Heilig Aanschijn, karmelietes te Lisieux. Dat wilden we vieren in de basiliek van Koekelberg met de komst van de relieken van Thérèse van 23 september tot 8 oktober 2023. Maar al vlug hebben we begrepen via contacten met religieuzen en vrienden van Thérèse in heel België dat 2023 een jaar van genade zou kunnen zijn voor heel ons land. Daarom willen we u voorstellen om dit jaar te beginnen met een noveen tijdens de maand januari. Thérèse is geboren op 2 januari 1873. Dat is dus 150 jaar geleden. Bij die gelegenheid willen we op haar voorspraak bidden om een vernieuwing van het geestelijk leven in ons land. Het is trouwens omwille van die verjaardag dat Thérèse door de UNESCO is uitgeroepen tot persoonlijkheid van de biënnale 2022-2023.

Thérèse heeft beloofd haar hemel door te brengen met goed te doen op aarde. “Ik ben van plan niet inactief te blijven in de hemel, mijn verlangen is te werken voor de Kerk en voor de zielen; ik vraag het de goede God en ik ben er zeker van dat Hij mij zal verhoren” (LT 254). Geïnspireerd door de geschriften van Thérèse willen wij ons leven aan God aanbieden.

Deze noveen kan hier ook worden gedownload en geprint als pdf:
Noveen-van-vertrouwen-ter-ere-van-de-heilige-Therese-van-het-Kind-Jezus

Eerste dag: het boek van mijn leven opendoen voor Jezus

“De goede God heeft me de genade geschonken dat mijn verstand al zeer vroeg open bloeide en Hij heeft de gebeurtenissen uit mijn jeugd diep in mijn geheugen gegrift.” Ms A 4 v°

Thérèse, jij hebt momenten van vreugde en van lijden gekend tijdens je kindertijd. Bid voor mij, opdat ik het boek van mijn leven met zijn vreugden en zijn zorgen kan openen voor Jezus.

Onze Vader… Wees gegroet, Maria…
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Tweede dag: leven in het nu

“Gij weet het, mijn God: om U op aarde te beminnen heb ik niets anders dan vandaag. Wat voor belang heeft het als de toekomst somber lijkt… Laat mijn hart zuiver blijven, bedek mij met uw schaduw, enkel voor vandaag. Als ik aan morgen denk, ben ik bang voor mijn onstandvastigheid… Wat ik wel wil, mijn God, is de beproeving, het lijden, enkel voor vandaag” (PN 5).

Thérèse, bid voor mij, opdat ik niet zou leven in het verleden waaraan ik niets kan veranderen, noch in de toekomst die nog niet bestaat, maar in het heden, met Jezus die me niet verlaat!

Onze Vader… Wees gegroet, Maria… Eer aan de Vader…

Derde dag: geloven in de barmhartigheid

“O mijn God, verre van me te laten ontmoedigen door het zien van mijn ellende, kom ik naar U met vertrouwen en ik herinner me: ‘het zijn niet zij die gezond zijn die een dokter nodig hebben, maar zij die ziek zijn’. Ik smeek U dus mij te genezen, mij vergiffenis te schenken, en ik zal eraan denken ‘dat de ziel aan wie Gij meer hebt vergeven, U ook meer moet beminnen dan de anderen’” (Pri 7).

Thérèse, bid voor mij, opdat ik echt zou kunnen geloven in de barmhartigheid van de Heer voor mij! Mocht ik leren vergiffenis schenken zoals God mij vergiffenis schenkt.

Onze Vader… Wees gegroet, Maria… Eer aan de Vader…

Vierde dag: de genade van de overgave in de beproeving

Maria spreekt: “Als je in vrede de beproeving van het ‘niet behagen aan jezelf’ wil verdragen, zal je mij een warme thuis aanbieden; het is waar dat je zal lijden omdat je bij jezelf aan de deur staat, maar wees niet bang, hoe armer je bent, hoe meer Jezus van je zal houden: Hij gaat ver, heel ver, om jou te zoeken, als je soms een beetje verloren loopt. Hij vindt het beter dat jij je ’s nachts stoot aan de stenen onderweg, dan dat je in volle dag over een weg loopt die versierd is met bloemen die je tocht zouden kunnen vertragen.” (LT 211)

Thérèse, bid voor mij, opdat ik echt heel mijn leven aan Jezus kan toevertrouwen! Laat me echt geloven dat Hij me niet alleen laat en dat Hij aan mijn zijde stapt, wat me ook overkomt. Hij wil me helemaal voor zichzelf.

Onze Vader… Wees gegroet, Maria… Eer aan de Vader…

Vijfde dag: leven van liefde

“Leven van liefde, dat is zonder ophouden zeilen,
terwijl je vrede en vreugde zaait in alle harten.
Ik ben als een beminde stuurman:
de liefde dwingt me, want ik zie U in alle zielen.
De liefde is de enige ster waarop ik me richt,
in het licht dat zij verspreidt vaar ik zonder omwegen.
Mijn lijfspreuk staat geschreven op mijn zeil:
Leven van liefde.” (PN 17)

Thérèse, jouw groot verlangen was: Jezus beminnen en Hem doen beminnen. Je hebt de anderen bemind in Hem en voor Hem. Bid voor mij, opdat ik geen schrik zou hebben om te beminnen.

Onze Vader… Wees gegroet, Maria… Eer aan de Vader…

Zesde dag: je zwakheid aanvaarden

“Geef je hart helemaal aan Jezus, Hij hongert en dorst ernaar. Hij verlangt vurig naar je hart, zozeer dat Hij wil verblijven in een vuil en duister onderkomen, om je toch maar helemaal voor zich te hebben. Hoe zou je niet kunnen houden van een vriend die zich laat brengen tot zo’n uiterste armoede? Hoe zou je nog kunnen wijzen op je eigen armoede, als Jezus wil gelijken op zijn verloofde? Hij was zo rijk en Hij is arm geworden om zijn armoede te verenigen met die van jou. Wat een mysterie van liefde!”. (LT 109)

Thérèse, bid voor mij, opdat ik mijn armoede zou kunnen aanvaarden zonder mij te laten ontmoedigen, in de zekerheid dat God in mijn hart komt wonen, want Hij houdt van mij, om mij, arm schepsel, op te heffen tot bij Hem.

Onze Vader… Wees gegroet, Maria… Eer aan de Vader…

Zevende dag: liefde voor de eucharistie

“Gij die mijn uiterste kleinheid kent, Gij zijt niet bang om U neer te buigen naar mij toe. Kom in mijn hart, o wit Offerlam dat ik bemin! Kom in mijn hart, het verlangt naar U! Ik zou willen dat uw goedheid me zou laten sterven van liefde na deze gunst, o Jezus! Hoor mijn tedere schreeuw. Kom in mijn hart! Mocht Jezus zich zo goed voelen in mijn hart dat Hij er niet meer aan denkt om naar de hemel terug te keren”.
(PS 8)

Thérèse, bid voor mij, opdat elke eucharistie mij doet verlangen om te leven van de aanwezigheid van Jezus.

Onze Vader… Wees gegroet, Maria… Eer aan de Vader…

Achtste dag: de gemeenschap der heiligen

“Ik geloof dat de gelukzaligen een groot medelijden hebben met onze ellende; ze herinneren zich hoe ook zij zwak en sterfelijk waren, ze hebben dezelfde fouten begaan, dezelfde gevechten geleverd, en hun broederlijke en zusterlijke tederheid wordt nog groter dan dat ze op aarde was: daarom houden ze niet op om ons te beschermen en voor ons te bidden” (LT 263)

Thérèse, jij brengt je hemel door met goed doen op aarde. Bid voor mij en voor ons land, opdat wij jouw kleine weg zouden volgen, de weg van de liefde en het vertrouwen in de goedheid van God. Vraag aan God dat elke bewoner van ons land tot geestelijke vernieuwing mag komen.

Onze Vader… Wees gegroet, Maria… Eer aan de Vader…

Negende dag: geloven in het eeuwig leven

“Wat mij naar de hemel trekt, dat is de oproep van de Heer, dat is de hoop Hem eindelijk te kunnen beminnen zoals ik het zozeer heb verlangd; en ook de gedachte dat ik Hem kan doen beminnen door een menigte van zielen die Hem eeuwig zullen zegenen. Voor wie gestorven is bestaat de tijd van de ballingschap niet meer. Er is alleen God. Enkel God. Hij verwondert zich erover dat wij het begin van het leven ‘dood’ kunnen noemen!” (LT 254)

Thérèse, bid voor mij, opdat mijn leven hier op aarde een voorbereiding mag zijn op het eeuwig leven in God.

Onze Vader… Wees gegroet, Maria… Eer aan de Vader…

🌹🌹🌹

Deze noveen kan hier ook worden gedownload en geprint als pdf:
Noveen-van-vertrouwen-ter-ere-van-de-heilige-Therese-van-het-Kind-Jezus

%d blogueurs aiment cette page :
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close